Teaching

Current Teaching:

 • EC3090 Econometrics
 • EC7002 MSc Econometrics
 • Development Economics, PhD course
 • Advanced Microeconometrics, PhD course

Previous Teaching:

 • EC1030 Mathematics and Statistics, 2007-2013
 • EC3090 Econometrics, 2007-2013
 • EC7001 MSc Econometrics, 2007-2013
 • Masters in Development Practice, 2010-2013
 • The Economy of Ireland, 2002-2006 and 2008-2009
 • Welfare Economics, 2003-2006
 • Applied Econometrics, 2003-2004